Vaikuttava vuorovaikutus

vuorovaikutusvalmennus

Vaikuttava vuorovaikutus tuo varmuutta omaan työhösi ja sujuvuutta kohtaamisiin asiakkaiden ja työyhteisön kanssa.

Sujuva vuorovaikutus edistää oman työsi hallintaa. Työ- ja asiakassuhteet kehittyvät ja oma hyvinvointi kasvaa.

Vaikuttavat vuorovaikutustaidot ovat sinun ja yrityksen suurimpia voimavaroja.

Käytämme NLP-tekniikoita, kehon ja mielen yhteistyötä, mielikuvaharjoituksia ja pedagogisia tekniikoita monipuoliseen äänen käyttöön.

 

Valmennuksen sisältö
1.päivä

Ensimmäisenä päivänä käymme läpi vuorovaikutuksen sanatonta ja sanallista viestintää.  Ensivaikutelmaan sisältyy muun muassa kontaktin luominen, mukaanotto ja kiinnostuksen herättäminen. Lisäksi teemme aktiivisen kuuntelun ja läsnäolon harjoitteita. Tutustumme itseemme vuorovaikuttajana ja luomme tavoitteita kehittääksemme itseämme. Käymme lisäksi läpi äänenkäytön, kehon asentojen, eleiden ja sanojen käytön merkitystä.

2.päivä

Toisena päivänä syvennämme vuorovaikutustaitojamme harjoittelemalla haastavien tilanteiden vuorovaikutustekniikoita. Lisäksi harjoittelemme kuinka saamme itsellemme sopivan tunnetilan vuorovaikutukseen. Kuinka otamme uusia näkökulmia vuorovaikutustilanteisiin ja miten muutamme niitä mielikuvien avulla.

3.päivä

Kolmantena päivänä käymme läpi parhaat palaverikäytännöt ja ratkaisukeskeistä sekä valmentavaa vuorovaikutusta. Teemme vuorovaikutusharjoituksia, joissa hyödynnämme oppimaamme ja rakennamme itsellemme oman sujuvan vuorovaikutuksen ankkurin, jonka aktivoimalla saamme haluamamme voimavarat käyttöömme tuleviin vuorovaikutustilanteisiin.